Το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας προχωρά σε περικοπές που λειτουργούν εις βάρος της ανθρώπινης υγείας. Έλαβε λοιπόν την απόφαση να αφήσει, από το Σάββατο 1/9/2012, 153.000 λαθρομετανάστες που ζουν στην Ισπανία, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προκειμένου να αποταμιεύσει 500 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Ισπανοί γιατροί αντέδρασαν αμέσως και ήδη από τις 30 Αυγούστου ανακοίνωσαν ότι αντιδρούν στην απόφαση αυτή του Ισπανικού Υπουργείου Υγείας και ότι επιθυμούν να συνεχίσουν κανονικά να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κάτοικους της Ισπανίας, χωρίς διακρίσεις. Μάλιστα, 1650 γιατροί έως τώρα έχουν συμμετάσχει σε αυτή την κίνηση που προώθησε η Ισπανική Κοινότητα Οικογενειακής και Κοινωνικής Ιατρικής (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)). Στην πλειοψηφία τους είναι νοσηλευτές, παιδίατροι και ψυχίατροι.

μικρο URL: https://activepropaganda.espivblogs.net/?p=4157