16.30 : Πανελλαδική συνάντηση βιοκαλλιεργητών: Οικολογική καλλιέργεια και οριζόντια διακίνηση προϊόντων

18.30 : Δομές Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

20.30 : Η πρόταση της εργοστασιακής αυτοδιαχείρισης

πληροφορίες για τις επόμενες μέρες εδώ

μικρο URL: https://activepropaganda.espivblogs.net/?p=4171