Η κινητοποίηση των φοιτητών στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου εγινε στις 6/4/2013